W związku ze zmianami w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych od 01.01.2016r. wszyscy właściciele miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym z tytułem odrębnej własności mają obowiązek złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) do Urzędu Miasta.
Osoby, które złożyły informację na druku IN-1 z tytułu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i posiadają miejsce postojowe z tytułem odrębnej własności
mają obowiązek złożyć korektę informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych do Urzędu Miasta.
Powyższą informację należy złożyć w terminie 14 dni od wejścia w życie zmian
w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.