Komunikat

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PRZETARGÓWKomunikat

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA NAJEMCÓW MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻU PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYMKomunikat

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentówKomunikat

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA CZŁONKÓW I OSÓB NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNIKomunikat

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO NA OSIEDLU JANA OSTROROGA