Protokoły, regulaminy i zarządzenia

Statut spółdzielni Budowlani


Regulamin porządku domowego SM ''Budowlani''


Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Aneks nr 1/2013 z dn. 24.09.2013 r. do w/w regulaminu

Aneks nr 2/2016 z dn. 08.12.2016 r. do w/w regulaminu

Aneks nr 3/2017 z dn. 14.12.2017 r. do w/w regulaminu


Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków


Regulamin rozliczania kosztów podgrzania wody


Regulamin przetargów na roboty remontowo-budowlane, instalacyjne, konserwacyjne oraz zakup innych usług i towarów

Aneks nr 1 z dn. 15.07.2015 r. do w/w regulaminu

Aneks nr 2 z dn. 21.09.2017 r. do w/w regulaminu


Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego